Odvolanie mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19