Záverečné a výročné správy
DátumNázovPopisPríloha
13.03.2023Individuálna výročná správa za rok 20222a0e0_Výročná správa_2022_Mošurov.pdf
30.01.2023Záverečný účet Obce Mošurov 2022Záverečný účet obce vyvesený dňa 30.1.2023Zvesený 15.02.20231ae9d_ZAVERECNY UCET OBCE - 2022.pdf
27.10.2022Výročná správa Mošurov 2021Výročná správa Mošurov 202187ec6_Výročná správa_2021_Mošurov.pdf
21.03.2022Záverečný účet obce - 2021f1b73_ZAVERECNY UCET OBCE - 2021.pdf
03.06.2021Návrh- Záverečný účet obce Mošurov 20205da8e_zaverecny ucet 20200002.pdf