Miestne poplatky - cenník

Miestne poplatky - cenník   za zapožičanie náradia a inventára obce