Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
OZ 20.11.2023 uznesenia 37-51 202321.11.202306.12.2023ef7ee_OZ 20.11.2023 uzn 37-51 2023.pdf
Návrh VZN č. 01/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 21.11.202306.12.202340a57_návrh VZN č.01 2023 o miestych daniach.pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 202403.11.202318.11.20239c8b2_Navrh planu KC_HK_1.polrok 2024.pdf
Návrh rozpočtu 202403.11.202318.11.202353904_Návrh RO 2024_príjmy.pdf53904_Návrh RO 2024_výdavky.pdf
zápisnica voľby do NRSR 202302.10.202301.11.202336246_zápisnica z volieb BEZ PODPISOV.pdf
Hodnotenie vzorky vody13.07.202331.08.2023d8eb1_laboratorny rozbor vody č.2 2023.pdf
Výzva na vykonanie výrubu stromov11.07.202315.08.20234b631_Výzva na vykonanie výrubu.pdf4b631_Upozornenie miestný úrad.pdf4b631_Oznámenia.pdf
Výzva na odstránenie inváznych rastlín Mestský úrad Prešov11.07.202315.08.2023e2a5d_Výzva na odstránenie inváznych rastlín.pdf
Správa o výsledku kontroly inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.202214.06.202330.07.202359dd5_Správa o výsledku kontroly inventarizácie 2022 (1).pdf
Verejná vyhláška - "Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov"20.07.202328.07.2023c8899_verejná vyhláška Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov.pdf
Zámer prevodu majetku obce07.07.202321.07.2023e711f_zámer prevodu majetku.pdf
Verejná vyhláška stavebné povolenie 04.07.202320.07.202304b5d_Nové stavebné povolenie_výstavba chodníkov a povrch. odvodnenie_mosurov(1).pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mošurov01.06.202330.06.20231b517_Navrh planu KC-HK_2.polrok 2023.pdf
Verejná vyhláška 01.06.202315.06.2023eb79e_Verejná Vyhláška- Spoj. ÚK a SK - výstavba chodníkov a povrch. odvodnenie - Mošurov.pdf
Majetkové priznanie starosta14.03.202328.03.2023Oznámenie funkcií a majetkových pomerov funkcionárov územnej samosprávya6794_majetkové priznanie starosta za r. 2022.pdf
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov r.202214.02.202314.03.2023f492a_Úroveň vytriedenia KO r.2022 (1).xlsx
Výsledky referendum 202323.01.202306.02.2023Zápisnicab156c_uverejnenie výsledkov- zápisnica.pdf
Emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu01.12.202231.01.2023Emailová adresa na doručovanie žiadostí b4606_Emailová adresa obecného úradu Mošurov na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.docx
Zverejnenie emailovej adresy pre referendum 202310.11.202231.01.2023emailová adresa pre delegovanie členov komisieac722_zverejnenie emailovej adresy pre referendum 2023.pdf
Hlasovací preukaz referendum 202310.11.202231.01.2023https://www.minv.sk/?referendum-preukaz87c81_hlasovací preukaz PRint screen.docx